Καιρός

Πάτρα

Καιρικές Συνθήκες:
Περιγραφή: Clouds

Θερμοκρασία: 14
Yγρασία: 71
Άνεμος:
Ταχύτητα: 1.5