Καιρός

Πάτρα

Καιρικές Συνθήκες:
Περιγραφή: Clouds

Θερμοκρασία: 4.98
Yγρασία: 71
Άνεμος:
Ταχύτητα: 3.6