Καιρός

Πάτρα

Καιρικές Συνθήκες:
Περιγραφή: Clouds

Θερμοκρασία: 16.21
Yγρασία: 51
Άνεμος:
Ταχύτητα: 3.09