Εσωτερικού

Εσωτερικού (0)

Καιρός

Πάτρα

Καιρικές Συνθήκες:
Περιγραφή: Clouds

Θερμοκρασία: 16.05
Yγρασία: 48
Άνεμος:
Ταχύτητα: 2.57