Καιρός

Πάτρα

Καιρικές Συνθήκες:
Περιγραφή: Clear

Θερμοκρασία: 21.06
Yγρασία: 67
Άνεμος:
Ταχύτητα: 0.55