Εσωτερικού

Εσωτερικού (0)

Καιρός

Πάτρα

Καιρικές Συνθήκες:
Περιγραφή: Clear

Θερμοκρασία: 37.9
Yγρασία: 29
Άνεμος:
Ταχύτητα: 1.39