Εξωτερικού

Εξωτερικού (0)

Καιρός

Πάτρα

Καιρικές Συνθήκες:
Περιγραφή: Clear

Θερμοκρασία: 34.2
Yγρασία: 35
Άνεμος:
Ταχύτητα: 0.68